English

Windpark Papemeer

De locatie van het windpark Papemeer is gelegen aan de A4 tussen Amsterdam en Den Haag ter hoogte van Zoeterwoude-Dorp en Leiden nabij de afslag Zoeterwoude-Dorp.

De eerste twee windturbines van het windpark zijn begin 2016 gedemonteerd. Beide krijgen een nieuw leven in het buitenland, één in Polen en één in Litouwen. De windturbines waren operationeel sinds juni 2005. Zie ook het nieuwsartikel.

Inmiddels zijn twee grotere nieuwe windturbines geplaatst. Op 29 september 2020 zijn de windturbines opgeleverd en is de exploitatie gestart.

Per 1 oktober 2021 is het eigendom van het windpark overgedragen aan Rijnland Energie Coöperatie. Voor meer informatie zie: www.rijnlandenergiecooperatie.nl/watergeuzen.

Foto's »

Projectgegevens

 • Twee windturbines van het merk Enercon, type E70
 • Opwekvermogen per turbine 2 MW
 • Ashoogte 64 meter, rotordiameter 71 meter
 • Jaarlijkse productie circa 7.200 MWh (2.200 huishoudens)
 • Jaarlijkse CO2-besparing circa 4.000 ton
Nieuwe windturbines:
 • Twee windturbines van het merk Enercon, type E82
 • Opwekvermogen per turbine 3 MW
 • Ashoogte 69 meter, rotordiameter 82 meter
 • Jaarlijkse productie circa 8.800 MWh (3.000 huishoudens)
 • Jaarlijkse CO2-besparing circa 5.000 ton

Korte ontstaansgeschiedenis Windpark Papemeer / Zoeterwoude:

 • 1996: Eerste plannen tuinder Arie van Vliet
 • 1998: Afwijzing bouwvergunning door provincie (ontbreken beleid)
 • 1998: Samenwerking met EWR (nu Nuon) en agrariër Jan Ballering
 • 2002: Bouwvergunning onherroepelijk
 • 2004: Prodeon neemt projectontwikkeling over
 • 2004: Contracten gesloten en financiering geregeld, aanvang bouw windturbinepark
 • 2005: Windturbines operationeel (oktober) 
 • 2015: Start demontage bestaande windturbines (september)
 • 2016: Tweede turbine gedemonteerd (mei)
 • 2016: Planontwikkeling plaatsing nieuwe windturbines
 • 2018 Juli: Financiering voor nieuwe windturbines rond
 • 2019 Januari: Start bouw fundering nieuwe windturbines
 • 2020 September: Oplevering nieuwe windturbines
 • 2020 Oktober: Start exploitatie nieuwe windturbines


English
Biogas Zon

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »